Det er mulig å bli helelektriske.

Hvordan kan vi nå målet?

Det første må være å bli bevisste på eget forbruk. Selv ved noen få prosent reduksjon i forbuk hos oss alle. Vil det i sum bli store mengder energi spart.

For å få til full elektrisk samfunn. Må vi vite nøyaktig forbruk i sann tid. Bli energibevisste.

Hvordan bli energibevisst?

Med CEMM er det enkelt å få god og nøyaktig oversikt.

For å kunne gjøre endringer, må vi først vite.

Vil du vite mer. Ta kontakt.