CEMM open API

CEMM open API


Med CEMM open API er det mulig å integrere CEMM i din egen programvare eller webapplikasjoner. For eksempel, vil du vise real-time utbyttet av solcellepaneler på nettstedet ditt som vi gjør på www.cedel.nl ? Da kan du gjøre dette ved hjelp av den åpne API. For mer informasjon og for å be om en API-nøkkel, se CEMM-utviklerens nettsted .

Med CEMM open API er det mulig å integrere CEMM i din egen programvare eller webapplikasjoner. For eksempel, vil du vise real-time utbyttet av solcellepaneler på nettstedet ditt som vi gjør på www.cedel.nl ? Da kan du gjøre dette ved hjelp av den åpne API. For mer informasjon og for å be om en API-nøkkel, se CEMM-utviklerens nettsted .
Kontakt CEMM developer

Del dette: