Sensio med CEMM


Energibevissthet

Sensio med CEMM

Sensio med CEMM


Energibevissthet

Sensio med CEMM
Sensio med CEMM

Sensio med CEMM

Cedel og Sensio tar energi på alvor! Med CEMM-integrasjon kan alle Sensio-kunder vise strømforbruket og optimaliserer for økte strømpriser. CEMM kobles til HAN-porten i AMS-måleren din, og sender forbruksdata videre til Sensio. Nå som alle har fått smarte strøm-målere, vil energiforbruk bli viktigere og viktigere fremover. Strømleverandørene trenger hjelp med å redusere strømforbruket i perioder med høy belastning, og du vil kunne kjenne forbruket godt på din lommebok i nær fremtid. Ved å benytte Cedel CEMM kan du enkelt vise ditt totale forbruk i Sensio app. CEMM henter forbruksoversikt fra AMS-måler, og informasjonen sendes til Sensio via server. Med en full oversikt over strømforbruket er det også enklere å gjøre noe med det. For å unngå effektledd kan du programmere inn en maksimalvokter, som stenger ned unødvendige strømkilder i korte perioder. Du kan også se forbruksgrafer fordelt på forbruket akkurat nå, energiforbruk, energifordeling ut i boligen, varmefordeling og varmeforbruk på enkelte rom. Les mer på https://sensio.no/smarthus/vi-snakker-med/stromforbruk/ Se vedlagte guide for tilkoblingSe Sensio smarthus for mer

Nå finner du lett CEMM i Sensio. Under datapunkter

Del dette: