Varsler

CEMM holder deg nå oppdatert om viktige saker automatisk.

Alltid oppdatert


CEMM Basic og CEMM Plus kan automatisk holde deg informert om viktige hendelser. For eksempel produserer solcellepanelene lite eller ingen strøm? Deretter kan CEMM sende deg et varsel, slik at du oppdager problemer raskere og sparer mye penger!

Alltid oppdatert
E-post, app, plattform

CEMM holder deg informert via e-post, appen og online plattformen.

Kan justeres etter behov

Bestem selv hvilke varsler du vil motta og hvordan.

Spar tid og penger

Ved å oppdage problemer i tide kan du spare mye penger med CEMM.

Angi varsler


Innstilling av varslene er veldig enkelt. Det er viktig at ekstern tilgjengelighet er aktivert i din CEMM, og at du har en MyCEMM-konto.

Angi varsler

Aktiver varsler

For å starte, aktivere varslingsfunksjonen. Dette kan gjøres via MyCEMM-kontoen. Har du flere CEMMer?
Må du utføre de samme trinn for hver CEMM.

Logg inn via mijn.cemm.nl.
Du kommer nå til dashbordet der du kan se dine koblede CEMM (er).
I blokken med CEMM klikker du på Innstillinger .
I Varslingsinnstillinger
-blokken klikker du på Aktiver varsler -knappen.
Varsel innstillinger

Når du har aktivert varslene, ser du et vindu der du kan angi hvilke typer meldinger du vil motta, og hvor du ser disse varslene: via e-post, i portalen eller i appen. Selvfølgelig kan du også krysse alt, slik at du ser et varsel på flere steder. Når varsel alternativene i fremtidige oppdateringer blir utvidet, vil listen over emner bli lengre.

Angi varslerAngi varsler

Valgfritt: Terskelverdi for solavkastning

Har du solcellepaneler og leser du disse ved hjelp av CEMM og en kWh måler? Deretter kan CEMM sende varsel når solavkastningen på en dag er lavere enn en grense som er angitt av deg. Åpne din CEMM og gå til Innstillinger> Varsler for å angi denne grensen.

Motta varsler


Varsler kan mottas og ses gjennom tre kanaler.

Fra varslingssenteret til MyCEMM-portalen har du tilgang til generelle varslingsinnstillinger og en oversikt med nylige varsler.

Du har muligheten til å motta varsler via e-post. Alle varsler grupperes om dagen. Du vil da få oversikt over alle meldinger fra forrige dag på slutten av dagen.

Du kan motta push-varsler via CEMM-appen. I tillegg har du tilgang til oversikten med nylige varsler via hovedmenyen til appen

Har du spørsmål om varsler eller en god ide?
Kom i kontakt