Vi kunngjorde det i juni, og nå er tiden kommet: Oppdatering 1.6.0 av CEMM-appen er klar.

Dette er den største oppdateringen siden introduksjonen av appen. Vi har gjort flere store og mindre endringer, hvorav de fleste er basert på tilbakemeldingen din. Se endringsloggen nedenfor.

Merk: for å utnytte den nye appen optimalt, er det viktig at CEMM basic eller CEMM plus er oppdatert til den nyeste versjonen. Les videre for mer informasjon.

Endringer

 • Flere endringer i designet, inkludert en ny hovedmeny, et forbedret dashbord og forbedrede detaljsider. I tillegg har fargene på noen målere blitt endret for å gjøre det lettere å skille dem ut.
 • Nylige varsler vises nå på dashbordet.
 • «Donutdiagrammet» til hver måler er erstattet av en visualisering av den aktuelle måleren som viser energistrømmene.
 • Lagt til ulike statistikker i grafene som viser informasjon om det valgte punktet i grafen, og summen eller gjennomsnittet av den synlige delen av grafen.
 • Navigasjonen på sanntids-, dag-, måned- og årssiden til hver måler er forbedret. Dette fungerer nå med knapper i stedet for å sveipe vertikalt.
 • Det er nå mulig å navigere direkte til en valgt dag eller måned ved å klikke på dag eller måned totalt i måneds- eller årsvisningen.
 • Løst et problem som forhindret at horisontal rulling i en graf ved et uhell byttet måler.
 • Den sist viste CEMM vil nå lastes automatisk ved oppstart av appen.
 • Det er nå mulig å legge til en CEMM manuelt basert på IP-adressen. Dette kan være nyttig for avanserte nettverkskonfigurasjoner.
 • Cedels CEMM-demo kan legges til ved å trykke på en knapp.
 • Appens språk kan nå endres manuelt (standardspråket velges basert på systemspråket).
 • Det er nå lettere å merke en CEMM som favoritt og fjerne dette merket.
 • Ulike andre større og mindre forbedringer og feilrettinger.

Appoppdateringen vil være tilgjengelig i Google Play og Apple Appstore om noen dager.


CEMM basic V2.21.0.0 og CEMM pluss V2.24.0.0

En ny oppdatering er utgitt for både CEMM basic og CEMM plus. Denne oppdateringen er nødvendig for at alle funksjonene i den nye appen skal fungere skikkelig. Videre har noen feil blitt løst, og rapporteringsmodulen i CEMM pluss er utvidet.

Endringer

 • Løst et problem der CEMM ville løkke på ubestemt tid når du eksporterer med ugyldige data.
 • Fjerner lagringskontroll som sjekket tilgjengelig lagring av et USB-lagringsmedium. Denne sjekken var veldig treg med store USB-pinner.
 • Ulike mindre feilrettinger.
 • Ulike forbedringer av det lokale Open API.
 • Lagt til støtte for CEMM-appen V1.6.0.
 • Bare for CEMM pluss: rapportens utforming og stil er oppdatert. I tillegg er det nå også mulig å generere rapporter for flere forskjellige typer målere.