En av mange fordeler med CEMM, er at alt blir lagret lokalt i CEMM.

Fra CEMM, i web visning. Kan en skrive ut data i Excel.

Eksport

En kan ta ut rapport i Excel fra alt som måles av CEMM.

Excel med data pr minutt.

Det kan lastes ned i minutt, time og dag inndeling.

Dette kan være nyttig dokumentasjon ved for høy eller for lav spenning. Dersom en for eksempel har problemer med at inverter for solceller blokker ut ofte ved for høy spenning. Eller at en har problemer med elektriske komponenter går ofte i stykker.