Spare strøm er enklere når en kan se forbruk i sann tid. Også det at alt forbruk blir lagret lokalt.

Her har jeg sammenlignet et forbruk i november 2020 mot november 2021.

På grunn av høyere strøm pris i 2021 har en her brukt CEMM mer aktivt.

CEMM har stått på skjerm i kjøkkenet med visning av forbruk hele tiden.

Dette har gjort det mye lettere å bli bevisst eget forbruk.

screen 2020
I november 2020 var forbruket på 4095.59 kWh med en pris pr. kWh på 0,66kr inkl. nettleie og avgifter.

Prisen totalt i november 2020 var på 2 720,60 kr. Her utgjorde kraftprisen 454,90

screen

Tilsvarende måned i 2021 var forbruket på 3990 kWh med en pris pr. kWh på 2,06 kr inkl. nettleie og avgifter.

Prisen totalt i november 2021 var på 8 033,82 kr. Her utgjorde kraftprisen 4 687,41 kr